1177- غول دیوانه ساز

درخواست حذف این مطلب

اقا یک اتفاق شگفتانه ای دیروز افتاد که لازمه بگم...


دیروز قبل کلاس با دوستان صحبت میکردیم که اره..فلان کاری که گفته.انجام ندادیم.(به درس و کلاس ربطی نداشت)

بعد غول عزیز تشریف اوردن سرکلاس و فرمودن قبلش میخوام تشکر کنم از دوستانی که انجام دادن...خانم فلانی...اقای فلانی...چشمش افتاد به من و گفت:از همه مهتر خانم ن-لیان که خیلی زحمت کشیدند.

بعد تمام دوستان برگشتند سمت من که تووو مگه انجام دادی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


من: -_- نه.


هیچی دیگه.آش نخورده و دهان سوخته!


حالا معلوم نیست تیگه بود..معلوم نیست حواسش نبود...

خوب بود دوست یک از قبل میدونست که من هیچکاری ن :))


نخوایم تشکر کنه.کیو باید ببینیم؟