1178- آشتی

درخواست حذف این مطلب

چندبار از "اشتی" نوشتم..خیلی دوستش دارم..

یک خانم پر قدرت و فعال و اهل زندگی و خانواده...


میشه برای ارامش روحیش دعا کنین؟

حالش خوب نیست....